Xarxes socials:
V Circuito de Carreras Ciudades Patrimonio de la Humanidad 2024-CiudadesPatrimonio-Accesibilidad La Noche del Patrimonio 2020 La Noche del Patrimonio 2020 La Noche del Patrimonio 2020 La Noche del Patrimonio 2020 Aula de Patrimonio 2022-2023 primaria Aula de Patrimonio 2022-2023 secundaria Visita virtualmente las Ciudades Patrimonio de la Humanidad en España Serie Ciudades Patrimonio de la Humanidad Murallas Ciudades Patrimonio Apps Ciudades Patrimonio de la Humanidad Guía arqueológica de las Ciudades PatrimonioLa Noche del Patrimonio 2020

Benvinguda

La declaració que han rebut les nostres ciutats com a Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO són tot un honor i un reconeixement internacional i, al mateix temps, suposa una gran responsabilitat que hem d'assumir per a garantir la protecció i la conservació de tots aquests valors per a les generacions futures.

En aquest sentit, les ciutats han de complir una sèrie d'obligacions com ara, el manteniment dels nuclis històrics, la protecció del medi ambient que, en molts casos, s'ha degradat per intervencions modernes poc afortunades, la restauració i rendibilització de gran quantitat de patrimoni edificat de caràcter monumental i tots aquells problemes que apareixen quan s'enfronta una configuració del passat amb la vida actual.

Convençuts de les grans dificultats que suposa conservar aquests valors, i de l'esforç econòmic que exigeixen, l'any 1993 vam crear el Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya (GCPHE), amb la finalitat d'actuar de manera conjunta en la defensa del nostre patrimoni històric i cultural, i en el manteniment i potenciació de determinades formes de vida que aquests nuclis històrics necessiten, creant projectes i propostes comunes, establint polítiques d'intercanvi d'experiències i afrontant problemes comuns.

En tots els anys de recorregut, hem sumat experiències en els diferents àmbits d'actuació i hem plantejat solucions, la qual cosa ens ha permès avançar en el compromís adquirit amb el món en general, conservant sempre la personalitat de cada una d'aquestes ciutats i reconeixent que la riquesa d'un conjunt històric rau en la seva individualitat.

Alcaldes del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya

 

           
Colaboradores:
                           
          RTVE   Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial   Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial
© Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, 2024